Portffolio


Mae gan Technoleg Taliesin restr hir o gleientiaid bodlon, y rhan fwyaf ohonynt wedi'u lleoli yng Nghymru, ond mae rhai ymhellach i ffwrdd yn Lloegr ac Iwerddon, Ewrop a De a Gogledd America. Mae ein gwefannau yn amrywio o sefydliadau cyhoeddus mawr fel Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Ceredigion hyd at fusnesau bach ac elusennau, cymdeithasau lleol a grwpiau cymunedol, ac unigolion fel artistiaid a cherddorion.

Ar hyn o bryd rydym hefyd yn datblygu gwefannau pris isel ar gyfer cynghorau cymuned a thref, yn sgil grant y llywodraeth o £500 sydd ar gael i'r sefydliadau hyn. Os ydych un ohonynt, ac os hoffech gwefan deniadol a gwybodaethol, beth am gysylltu â ni? Dilynwch y dolen am fwy o fanylion ac i weld safle enghraifftiol: Cyngor Cymunedol Llanbethma

Rhowch clic ar y dosbarthau isod er mwyn gweld rhagor o'n gwefannau amrywiol . . .

Dwyieithog

Alawon - Cymdeithas Canu Gwerin Cymru
Aled Wyn Davies - Y Tenor Cymraeg

Amgueddfa Castell a Chatrodol, Trefynwy
Archifdy Sir Ceredigion
Argraffwyr Y Lolfa

Canolfan Organic Cymru
Capel y Morfa
Cwmni Cymunedol Cletwr

Cymdeithas Cyfraith Hywel
Cymdeithas Cymru-Ariannin
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Ceredigion

Cymdeithas Treftadaeth Capeli
Cymru-Ohio - Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cynllun Telynor Cymru 2016

Estyn lLaw
Gwasg y Gors
Gwefan Cymunedol Trefeurig

Honno - Gwasg Menywod Cymru
Huw Davies, Pensaer
Llyfrau Hynafiaethol Colin Hancock

Natalia Babarovic, Artist
Prosiect GATE
Robin Huw Bowen, Telynor

Yoga i Bawb
Ysbryd y Mwynwyr


Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      E-masnach      Databasau     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?