Un o'n prosiectau


Estyn lLaw

Gwefan gyda gwybodaeth am Gynllun Estyn Llaw, sy'n gweithio i ddatblygu dwyieithrwydd yn y sector gwirfoddol. Gweinyddir y cynllun gan Iaith Cyf. Mae'r wefan yn gwbl ddwyieithog.

Nodweddion technegol:PHP and MySQL.
Mae'r wefan yn defnyddio ein system rheoli cynnwys er mwyn caniatáu i'r cleient ddiweddaru'r safle eu hunain.

[high: Partneriad datblygu: Dyluniad gweledol gan Dafydd Jones, adeiladu a hostio gan Technoleg Taliesin.
Dyddiad fyw: Mehefin 2012
Gwefan fyw


Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach      Databasau     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?