Y Tîm


Nigel Callaghan

Cyn sefydlu Technoleg Taliesin yn 2002, treuliodd Nigel Callaghan flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes datblygu TG ar gyfer sefydliadau gwasanaethau ariannol rhyngwladol o bwys, gan gynnwys fel ymgynghorydd technegol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol Zurich.

Yn ychwanegol at ei gefndir rhaglennu technegol, Nigel wedi blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda defnyddwyr busnes ar y lefelau uchaf, dadansoddi gofynion busnes a datblygu'r rhain i mewn i systemau gwaith sy'n rhoi sylw i anghenion busnes penodol y cwsmer.

Mae ganddo hefyd flynyddoedd lawer o brofiad mewn hyfforddiant technegol a diwedd-defnyddiwr, ar ôl bod yn ddarlithydd rhan-amser mewn Meddalwedd a Datblygu'r We yng Ngholeg Ceredigion.

Y Tîm Cefnogol

Mae Technoleg Taliesin yn cael ei gefnogi gan dîm o ddylunwyr graffig profiadol ac ymroddedig ac arbenigwyr cynnwys, sy'n cymryd rhan mewn prosiectau yn ôl yr angen.
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?